PGS 15 opslag

KOK biedt milieuopslagsystemen conform de PGS 15 richtlijnen. Onze PGS 15 opslagsystemen zijn maatwerk en voldoen aan de strengste eisen. Lees meer!

PGS 15 opslag

De inpandige en uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen (dangerous goods) dient te voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in de PGS 15. In de PGS 15 zijn de uitgangspunten opgenomen die vanuit de Wet Milieubeheer en de Arbowet van toepassing zijn op de opslag van gevaarlijke stoffen. De opzet van de PGS 15 sluit aan bij het Bouwbesluit door een opslagruimte te beschouwen als brandcompartiment. Omdat een brandcompartiment niet in zijn geheel in een oven getest kan worden gaat de PGS 15 uit van een beoordeling van de samenstellende bouwdelen conform NEN 6069. De PGS 15 is een richtlijn en is dus geen wet- of regelgeving. Daarom mag bevoegd gezag gemotiveerd afwijken van de PGS 15 richtlijn.

PGS 15 classificaties

De classificatie van gevaarlijke stoffen is internationaal vastgelegd in de Europese overeenkomst ADR. De PGS 15 hanteert deze ADR indeling en neemt in dezelfde methodiek ook CMR stoffen mee. De categorieën ADR 1 (explosiegevaarlijke stoffen), ADR 7 (radioactieve stoffen) en de meeste infectueuze stoffen (ADR 6.2) vallen echter buiten de werkingssfeer van de PGS 15.
Een opslagruimte of brandcompartiment moet conform de NEN 6068 een WBDBO (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag) van minimaal 60 minuten garanderen. Deze WBDBO 60 geldt zowel voor brandbelasting van binnen naar buiten als van buiten naar binnen. Bij een inpandige opslag moet deze WBDBO 60 gerealiseerd worden door toepassing van brandwerende materialen. Bij een uitpandige opslag kan de WBDBO 60 eveneens met brandwerende materialen worden gerealiseerd, maar in plaats daarvan ook door afstand tot gebouwen en erfgrens.

PGS 15 brandcompartimenten

In geval van brand moeten de deuren van de opslagruimte of brandcompartiment automatisch sluiten. De zelfsluitende deuren dienen bovendien EI-1-60 gecertificeerd te zijn. Dit certificaat geeft aan dat de deurconstructie bij een vuurbelasting conform NEN 6069 minimaal 60 minuten vlamdicht blijft en dat de gemiddelde temperatuur aan de niet vuurzijde niet hoger wordt dan 140°C. Het automatisch sluiten van de deuren kan worden gerealiseerd door toepassing van smeltzekeringen die bij brand smelten zodat de deur door het contragewicht gesloten wordt. Bij een inpandige opslag limiteert dit systeem met smeltzekeringen de maximale inhoud van een brandcompartiment op 2.500 kg. Indien bij een inpandige opslag de deuren in plaats van smeltzekeringen worden voorzien van kleefmagneten die op de brandmeldinstallatie worden aangesloten is de toegestane maximale inhoud per compartiment 10.000 kg.

Indien in een opslagruimte of brandcompartiment vloeistoffen worden opgeslagen moet er een opvangvoorziening zijn voor gelekte of gemorste vloeistoffen. De opvang moet een capaciteit hebben van 10% van de totale opgeslagen inhoud van de opslagruimte dan wel, als dat meer is, 110% van de grootste in de opslagruimte aanwezige verpakking.

Specifieke eisen PGS 15

De PGS 15 beschrijft ook de specifieke eisen die worden gesteld aan;

  • Brandwerende betreedbare ruimtes, de inloopkluis.
  • De tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen in zogenaamde cross docking voorzieningen of paardenboxen.
  • Gasflessenopslag zowel inpandig als buiten.
  • Opslag van spuitbussen en gaspatronen.
  • Een brandveiligheidsopslagkast. Dit is een opslagvoorziening met een maximale inhoud van 250 kg die voldoet aan de Europese norm NEN-EN-14470-1.
  • Tenslotte beschrijft de PGS 15 de opslag van diverse speciale stoffen zoals brandgevaarlijke vaste stoffen (ADR 4) en organische peroxiden (ADR 5.2).

U kunt ook het officiële artikel van PGS 15 bekijken door hier te klikken.

Vul vrijblijvend onderstaand formulier in of bekijk onze andere opslagsystemen en maatwerk:

Contact opnemen

Naam
Email
Telefoonnummer
Bericht