Privacy Statement KOK Milieuopslagsystemen BV

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:

KOK Milieuopslagsystemen BV
Onderstal 6
6658 KZ Beneden – Leeuwen
+31 487 560077
www.kokmilieu.nl
info@kokmilieu.nl
KVK 55493041

Welke persoonsgegevens verwerkt KOK

KOK verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten, prospects, leveranciers en andere relaties;

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Functie en bedrijfsnaam

Waarom verwerkt KOK die persoonsgegevens

KOK verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en haar relatie en klantenbestand te beheren en uit te breiden middels;

  • het opstellen van offertes
  • het sluiten van overeenkomsten
  • het communiceren hierover per telefoon, post en email
  • het versturen van mailingen en nieuwsbrieven

Tenslotte verwerkt KOK persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bewaar- administratie- en belastingplicht)

Hoe verwerkt KOK die persoonsgegevens

KOK verwerkt persoonsgegevens zodanig dat de kans op verlies of oneigenlijk gebruik door derden nihil is.
Persoonsgegevens worden opgeslagen in;

  • Databestanden onder windows
  • Exact software online

De website van KOK heeft een SSL certificaat. Dit betekent dat informatie wordt gecodeerd en optimaal is beveiligd.

Hoe lang bewaart KOK persoonsgegevens

KOK bewaart persoonsgegevens zolang en zover deze nodig zijn gedurende de looptijd van de relatie of de overeenkomst.

Cookie beleid

Cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers aan de website van KOK te analyseren en daarmee de website te optimaliseren. Registratie van cookie ID en IP adres vindt niet plaats.

Overige bepalingen

Relaties hebben het recht inzage, wijziging of verwijdering te verlangen van de gegevens die KOK opslaat.

Door KOK opgeslagen persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met derden tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.